Übungen

Kalender abonnieren? Siehe ganz unten

3. Mai 2024
 • Löschangriff Bergstraße; Gruppe 2

  3. Mai 2024  18:3020:30

5. Mai 2024
 • Löschangriff Bergstraße; Gruppe 1

  5. Mai 2024  09:0011:00

31. Mai 2024
 • Löschangriff offenes Gewässer; Gruppe 2

  31. Mai 2024  18:3020:30

2. Juni 2024
 • Löschangriff offenes Gewässer; Gruppe 1

  2. Juni 2024  09:0011:00

12. Juli 2024
 • Verkehrsabsicherung; Gruppe 2

  12. Juli 2024  18:3020:30

14. Juli 2024
 • Verkehrsabsicherung; Gruppe 1

  14. Juli 2024  09:0011:00

3. August 2024
 • Einsatzübung; Gruppe 1+2

  3. August 2024  17:3020:30

6. September 2024
 • Knoten und Stiche; Gruppe 2

  6. September 2024  18:3020:30

8. September 2024
 • Knoten und Stiche; Gruppe 1

  8. September 2024  09:0011:00

4. Oktober 2024
 • Funk; Gruppe 2

  4. Oktober 2024  18:3020:30

6. Oktober 2024
 • Funk; Gruppe 1

  6. Oktober 2024  09:0011:00

8. November 2024
 • Funk; Gruppe 2

  8. November 2024  18:3020:30

10. November 2024
 • Funk; Gruppe 1

  10. November 2024  09:0011:00

Hier kann der Kalender abonniert werden:
Anleitung iPhone
Einstellungen -> Kalender -> Accounts -> Account hinzufügen -> andere -> Kalenderabo hinzufügen -> Adresse eingeben

https://calendar.google.com/calendar/ical/47sreulrmfhop3b7k5bv6lfbk4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics