Übungen

Kalender abonnieren? Siehe ganz unten

5. Mai 2023
 • Leitern, Leinen, Knoten + Stiche; Gruppe 1

  5. Mai 2023  18:3020:30

7. Mai 2023
 • Leitern, Leinen, Knoten + Stiche; Gruppe 1

  7. Mai 2023  09:0011:00

2. Juni 2023
 • FwDv3 Staffel im Löscheinsatz; Gruppe 2

  2. Juni 2023  18:3020:30

4. Juni 2023
 • FwDv3 Staffel im Löscheinsatz; Gruppe 1

  4. Juni 2023  09:0011:00

7. Juli 2023
 • Fahrzeug u. Gerätekunde; Gruppe 2

  7. Juli 2023  18:3020:30

9. Juli 2023
 • Fahrzeug u. Gerätekunde; Gruppe 1

  9. Juli 2023  09:0011:00

4. August 2023
 • TS 8 Einsatz am Hydranten/Systemtrenner; Gruppe 2

  4. August 2023  18:3020:30

6. August 2023
 • TS 8 Einsatz am Hydranten/Systemtrenner; Gruppe 1

  6. August 2023  09:0011:00

16. September 2023
 • Einsatzübung; Gruppe 1+2

  16. September 2023  16:0019:00

6. Oktober 2023
 • Verkehrsabsicherung; Gruppe 2

  6. Oktober 2023  18:3020:30

8. Oktober 2023
 • Verkehrsabsicherung; Gruppe 1

  8. Oktober 2023  09:0011:00

3. November 2023
 • Tauchpumpe, Motorsäge; Gruppe 2

  3. November 2023  18:3020:30

5. November 2023
 • Tauchpumpe, Motorsäge; Gruppe 1

  5. November 2023  18:3020:30

8. Dezember 2023
 • Digitalfunk; Gruppe 2

  8. Dezember 2023  18:3020:30

10. Dezember 2023
 • Digitalfunk; Gruppe 1

  10. Dezember 2023  09:0011:00

Hier kann der Kalender abonniert werden:
Anleitung iPhone
Einstellungen -> Kalender -> Accounts -> Account hinzufügen -> andere -> Kalenderabo hinzufügen -> Adresse eingeben

https://calendar.google.com/calendar/ical/47sreulrmfhop3b7k5bv6lfbk4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics